Skip to main content

Del 1

Flexibilitet som nyckel till en framgångsrik karriär

I detta inlägg ska vi utforska rollen som interimschef och den flexibilitet som gör denna position så unik och värdefull i dagens dynamiska arbetsmarknad.

Vad är en interimschef?

En interimschef är en tillfällig ledare som anlitas för att fylla ett behov under en begränsad period. Dessa chefer kan vara fast anställda inom ett företag eller driva eget företag som konsulter. För egenföretagande interimschefer innebär flexibiliteten att själva kunna välja sina uppdrag och tillhöra ett eller flera professionella nätverk för att bredda sina möjligheter.

Hos Acceptus erbjuder vi båda alternativen: du kan välja att bli fast anställd eller gå med i något av våra nätverk för egenföretagare. Vårt dotterbolag, Ledningsbolaget – en del av Acceptus, erbjuder också en plattform för att ansluta till nätverk av likasinnade professionella.

Varierande uppdrag och syften

Interimschefer arbetar uppdragsbaserat, och uppdragens karaktär och syfte kan variera kraftigt. Här är några vanliga scenarier:

  • Bibehålla produktivitet: Under rekryteringsprocessen för en permanent chef säkerställer interimschefen att verksamheten fortsätter som vanligt.
  • Genomföra omorganisationer: En interimschef kan leda en omorganisation för att skapa en smidig övergång och ge den nya chefen bästa möjliga förutsättningar.
  • Avveckla verksamheter: När ett företag eller en avdelning ska stängas ner, kan en interimschef hantera processen på ett effektivt och strukturerat sätt.

Flexibilitet i uppdragen

En viktig aspekt av rollen som interimschef är att kunna anpassa sig till förändringar. En uppdragsbeskrivning kan initialt fungera som en vägledning, men uppdragets natur kan förändras över tid. Då krävs det att interimschefen har förmågan att vara flexibel och anpassa sig efter nya förutsättningar och mål. 

Fördelar med att anlita en interimschef

Det är viktigt att överväga möjligheten att anlita en interimschef när behovet uppstår. Att jämföra detta alternativ med att tillfälligt lyfta upp en intern medarbetare kan vara avgörande. En medarbetare från den egna organisationen är ofta inte förberedd för den flexibilitet och det omställningsarbete som krävs i ett interims uppdrag. En erfaren interimschef kan däremot snabbt sätta sig in i verksamheten och leverera resultat med kort varsel.

Acceptus – Din partner för framgång

På Acceptus förstår vi värdet av flexibilitet och expertis. Våra nätverk och anställningsmöjligheter är utformade för att ge både företag och interimschefer de bästa förutsättningarna för framgång. Oavsett om du är en interimschef som söker nya utmaningar eller ett företag som behöver tillfällig ledarkompetens, står vi redo att hjälpa dig.

Kontakta oss