Skip to main content

Referensuppdrag Sveriges regioner och privata vårdgivare


Driftchef privatvårdgivare

Acceptus har under flera år haft ett gott samarbete med kunden som är verksam inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. 

Läs mer

Acceptus interimschefers uppdrag har bland annat varit att leda den dagliga produktionen på kundens laboratorieenheter runt om i landet. Samt att leda en sammanslagning av två verksamheter. Acceptus samarbete med kunden genom åren har lett till att flera av Acceptus konsulter är väl insatta kundens verksamhet vilket skapar en stor förståelse vilken konsult som har rätt profil och bakgrund.


Regionkund läkarchef

Uppdraget som läkarchef har bestått i att stärka en läkargrupp genom teambuilding, utveckling av arbetssätt samt arbete med schema- och bemanningsfrågor.

Läs mer

Rekrytering av nya läkare har också varit en del av konsultens uppdrag. I rollen som läkarchef har konsulten även utgjort ett stöd till verksamhetschef och även haft rollen som biträdande verksamhetschef vid dennes frånvaro. Samarbete med övriga chefer inom regionen gällande bland annat operationsplanering och nyttjande och fördelning av resurser.


Projektledare nytt journalsystem

Acceptus konsult arbetade som projektledare inom ramen för framtidens vårdinformationsstöd. För att implementeringen skulle kunna genomföras på ett effektivt sätt var uppdraget att förbereda regionen inför starten av själva grundimplementeringen.

Läs mer

Det förberedande uppdraget berodde på att projektet var beställarorienterat då organisationen hade skapat en konceptuell modell för användarsupport och driftrelaterat arbetssätt. Detta förutsatte att vissa strukturer fanns etablerade i regionen.


Enhetschef psykiatri

Uppdraget som enhetschef hos vår regionkund var att leda en akut allmänpsykiatrisk vårdavdelning. Och även att efter en tid växla till att leda en psykosavdelning inom samma klinik.

Läs mer

Kunden efterfrågade bland annat mångårig ledarerfarenhet och även kunskap i att arbeta i en politiskt styrd organisation. Som enhetschef ansvarade vår konsult för den vardagliga driften samt planeringen av verksamheten som till exempel att rekrytera nya medarbetare till verksamheten.


Kontakta Anders Karlsson


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Områdeschef Anders Karlsson

Kontakta oss