Rehabiliteringskoordinering i praktiken

utbildningen för dig som arbetar som rehabiliteringskoordinator och stöttar patienter under sjukskrivningstiden och rehabiliteringsprocessen. I denna utbildning lär du dig den praktiska delen av arbetet utifrån verkliga situationer och fallbeskrivningar.

Rehabiliteringskoordinering - Bakgrund och syfte

Uppdraget som rehabiliteringskoordinator är att koordinera insatser i hälso- och sjukvården för att förhindra onödigt långa sjukskrivningar.

Rehabiliteringskoordinatorns roll är att stödja patienten till egna aktiviteter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och att vägleda i kontakter med arbetsgivaren, Försäkringskassan och andra aktörer som är involverade i sjukskrivningen.

I uppdraget ingår även att samverka internt på vårdenheten och bistå med kunskapsutveckling inom området.

Uppdraget är detsamma överallt men kan se olika ut beroende på var du som koordinator arbetar och hur förutsättningarna ser ut för dig på din vårdenhet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar, eller ska börja, som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och som vill fylla på med kunskaper om vad arbetet innebär i praktiken.

Målsättning

Efter utbildningen har du kunskap om det praktiska i uppdraget som rehabiliteringskoordinator, vilka patienter som lämpar sig bäst och hur du hittar dem samt hur du avgränsar ditt uppdrag.

Du kommer också ha stöd för hur många patienter du kan koordinera samtidigt, hur ofta ni ska ha kontakt, när kontakten bör vara fysisk eller per telefon och när du ska avsluta en kontakt och hur det går till.

Förkunskap

För att tillgodogöra dig utbildningen ska du ha grundläggande kunskap om sjukförsäkringen, försäkringsmedicin, arbetsrätt och gällande regelverk inom hälso- och sjukvården.

Kursens upplägg

Kursen hålls under tre heldagar.

Du får först en övergripande introduktion i regelverket kring sjukskrivning och rehabilitering och sedan ägnar vid de två första dagarna åt workshops i fallbeskrivningar.   

Den tredje kursdagen är ett uppföljningstillfälle ett par månader senare, för att du som kursdeltagare ska ha hunnit använda dig av kunskaperna i praktiken. Då kommer du också kunna lyfta aktuella praktiska frågeställningar från just din enhet.

Kursens sammanfattade innehåll

  • Grundläggande teori om sjukförsäkringen och ansvarsfördelning mellan olika aktörer vid sjukskrivning och rehabilitering
  • Grundläggande kunskap om metodstöd för arbete med patienter och kontakt med andra involverade aktörer
  • Övningar för tillämpning av redskap som rehabiliteringskoordinator
  • Övningar för ett koordinerande förhållningssätt till patient och andra aktörer
  • Konkreta verktyg för att utveckla förmågan i olika samtalssituationer

Kursledare är Hannele Björksell, utbildad sjukgymnast och rehabiliteringskoordinator med spetskompetens och lång erfarenhet inom området sjukskrivning och rehabilitering.

Hannele är en van handledare, utbildare och föreläsare och har medverkat i en studie för Region Stockholm för utvärdering av rehabiliteringskoordinatorns roll i primärvården.

Hannele har även handlett rehabiliteringskoordinatorer i Stockholm, utbildat rehabiliteringskoordinatorer i Blekinge och Värmland samt bistått Sveriges Kommuner och Regioner i utformandet av en webbutbildning för rehabiliteringskoordinatorer.

Acceptus erbjuder även skräddarsydda utbildningar, handledning och workshops i rehabiliteringskoordinering efter din verksamhets egna önskemål och behov.

Vi blandar teori och praktik med fokus på det praktiska och utgår från egna erfarenheter och verkliga situationer.

Kurstillfällen

Just nu har vi inget datum bokat för denna kurs.

Kursansvarig

Hannele Björksell

Har du frågor angående kursen? Kontakta mig så hjälper jag dig.

Kontakta Hannele

Andra utbildningar inom ledarskapsutveckling

Andra utbildningar inom TakeCare

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.