DISC - beteendestilsanalys

Acceptus arbetar med teamutveckling och kommunikativt ledarskap utifrån DISC - beteendestilsanalys. Det är ett verktyg där olika personliga stilar beskrivs med färger och hur man utifrån det kan ­utveckla kommunikationen för att nå fungerande arbetsgrupper.

Modellen utgår ifrån att först ge förståelse för sin egen beteendestil och hur man som ledare och medarbetare kan kommunicera med andra genom en gemensam analys. Kunskap om färgerna och olika beteendestilar ger verktyg för samspelet med varandra. Det skapar goda förutsättningar för självkännedom och förståelse för andras kommunikationsstilar. Det i sin tur ger en stabil grund för konfliktlösning och välfungerande arbetsgrupper.

Acceptus konsulter kan använda DISC - beteendestilsanalys på sina uppdrag om det är önskvärt. Det bästa utgångsläget är då att använda verktyget i början av ett nytt uppdrag för att snabbt lära känna gruppen.

DISC - som teamutveckling

Utöver det erbjuder vi också teamutveckling med DISC - beteendestilsanalys som enskild aktivitet i verksamheter där vi inte har ett pågående chefs-eller projektledaruppdrag.

Vi skräddarsyr en sådan aktivitet för din verksamhet, en heldag eller halvdag, i samband med exempelvis en planeringsdag. Alla får med sig sin egen beteendestilsanalys efter avslutad dag.

Välkommen att kontakta vår konsultchef Anna-Karin Bergström för mer information.

Kurstillfällen

Just nu har vi inget datum bokat för denna kurs.

Kursansvarig

Anna-Karin Bergström

Har du frågor angående kursen? Kontakta mig så hjälper jag dig.

073 - 936 96 43

Kontakta Anna-Karin

Andra utbildningar inom ledarskapsutveckling

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.