Skip to main content

Webbinarium 9 januari - Utmaningar och möjligheter vid implementering av framtidens vårdinformationssystem

Acceptus AB och Winge Business Consulting AB bjuder in till ett gemensamt seminarium där vi diskuterar viktiga frågor inför implementering av ett framtida vårdinformationssystem.

Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter av det förberedande arbetet inför införandet av ett framtida vårdinformationssystem.

Välkommen att diskutera behovet av att analysera och beskriva verksamhetens och patientens behov, förändrade arbetssätt, processer, dess begrepp samt informationsbehov.

Läs mer

Vi kommer ta upp betydelsen av ett tydligt och förankrat mål, dess effektmål, stegvisa arbetssätt, metoder för genomförandet som “WBC’s tio-stegsmodell”. Modellen har tillämpats med goda resultat under åtta år, bland annat i det förberedande arbetet i ’FVIS-verksamhetsspår’ i SUSSA och i en FVIS- upphandling i Finland.

Vi kommer också ta upp möjligheter och risker man bör ha kännedom om för en framgångsrik implementering av ett VIS. Vi kommer även diskutera olika typer av upphandlingsformer.

Du som har mest nytta av webbariet är ledare, projektledare, implementationsledare i regioner och kommuner som ansvarar för implementering av framtidens vård- och omsorgsinformation.

Välkomna och diskutera med Monica Winge och Sixten Björklund från Winge Business Consulting AB och Pernilla Karlsson och Ann Sundman från Acceptus AB.

WBC AB och Acceptus AB har tillsammans lång erfarenhet av verksamhetsdriven digitalisering.


Webbinarium 2 - Tillämpning av WBC’ tio-stegmodell - konsolidering av processer, rutiner och data inom vård och omsorg. Att ”städa upp” inför en implementering av ett FVIS/VIS”. 

Kommer den 6 mars 2024, 12.00-12.50.


Webbinarieansvarig Marcus Lindvall

Har du frågor angående webbinariet?

Kontakta Marcus

Kontakta oss