Referensuppdrag | Digitalisering och e-hälsa

Referensuppdrag inom kommunal vård och omsorg

Projektledare/utredare Korttidsenheten, LSS-HSL,  kommun i Storstockholm

 • Avveckling av två enheter inom hemtjänsten. Hemtjänst- samt larmkunderna skulle tas över av privata utförare och den kommunala verksamheten skulle läggas ner.
 • Processen handlade om att planera,  samordna möten och koordinera samarbetet mellan socialförvaltningen, produktionsförvaltningen, privata utförare samt arbetsgivarverket.
 • Verkat som konsult i övertalighetsprocessen där samtal och informationsmöten med personal och enhetschefer ingick. Även ansvar för informationsförmedling till övrig verksamhet och ledningsgrupp.

Referensuppdrag inom e-hälsa och digitalisering

Designer i -tjänst, Region Stockholm

 • Design av internetbaserat stöd – och behandlingsprogram för hjärtprevention.
 • Deltagande i det verksamhetsnära projektarbetet.

Projektledare Utbildning

 • Ansvar för planering och genomförande av utbildning och information till samtliga chefer och medarbetare vid övergång till ny organisation och flytt till nya lokaler.
 • Ansvar för förankringsmöten med operativa chefer.
 • Framtagande av ett övergripande informationsmaterial om förändringar i TakeCare för Lärtorget.
 • Framtagande av ett Tema/Funktionsspecifikt utbildnings- och informationsmaterial till all berörd personal.
 • Framtagande av utbildningsmaterial för bokningspersonal.

Projektledare IT-tjänster

 • Projektledare hos leverantör av IT-tjänster till hälso- och sjukvården.
 • Kartläggning av migreringsprocess ur ett verksamhetsperspektiv
 • Sammanställning av dokumentation och beskrivning av processens loggrapporter

 

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.