E-hälsa seminarium | Informationssystem i vården

Ett seminarium för verksamhets- och IT-ansvariga om ledning och implementering av informationssystem i vården, och utmaningar i den digitala transformationen.

Mål och syfte:
Målet med seminariet är att ge ökad kompetens i att leda och delta i implementering av informationssystem i vården, i syfte att realisera integrerad vård och omsorg med fokus på patientens behov och förutsättningar.

Målgrupp:
Seminariet vänder sig till dig som är kravställare/beställare, projektledare, processledare, verksamhetsutvecklare, verksamhetsarkitekt, IT-arkitekt, systemförvaltare, chef och ledare inom vård och omsorg.

Målsättning:
Efter seminariet har du en bättre överblick över utmaningar och möjligheter vid implementering av informationssystem i vården. Dessutom kommer du även ha överblick över förändringsledning, verksamhetsprocesser, nya arbetssätt, process- och begreppsmodellering samt vårdinformationsstandarder.

Förkunskap:
För att tillgodogöra dig lärandet bör du vara verksam inom processutveckling, förändringsledning, IT-utveckling eller implementering.

Seminariets innehåll:

  • Utmaningar inför implementering av informationssystem i vården
  • Patientcentrerad vård och omsorg
  • Förändringsledning
  • Begreppsmodellering
  • Processmodeller
  • Processmodelleringsspråk
  • Standarder och informationsmodeller
  • Tillämpning av standard
  • Verksamhetsarkitektur

Seminariets upplägg:

Seminariet hålls under en heldag i centrala Stockholm. 

Seminarier kan även erbjudas lokalt hos er vid bokning av minimum 7 personer.

Pris: 
6 995 kronor exklusive moms, per deltagare. I priset ingår lunch och fika.

Teamet CoCareGroup
Teamet har mångårig erfarenhet av forskning, utveckling och implementering av innovativa e-tjänster och informationssystem i vården, men även från andra områden som produkt- och tjänsteindustrin samt offentlig förvaltning.

Paul Johannesson

Paul Johannesson, PhD, Professor
Paul Johannesson är professor i data- och systemvetenskap. Till vardags arbetar han vid Stockholms universitet. Johannesson har forskat inom verksamhetsmodellering i mer än 20 år och inom hälsoinformatik i över 10 år, och han har varit handledare till fler än 10 doktorander. Han är författare till läroböcker inom konceptuell modellering och designvetenskap.

Benkt Wangler

Benkt Wangler, PhD, Professor Emeritus
Benkt Wangler är professor emeritus i Informationssystemutveckling vid Högskolan i Skövde. Han var tidigare docent och professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Wangler har varit verksam som forskare inom vårdinformatik i mer än 15 år. Han har också varit verksam som föreläsare i konceptuell modellering och databasteknik för svensk industri.

Erik Perjons

Erik Perjons, PhD, Docent 
Erik Perjons är docent i data- och systemvetenskap. Till vardags undervisar och forskar han vid Stockholms universitet inom områdena verksamhetsutveckling, värde-, process- och begreppsmodellering, kunskapshantering, systemintegration och business intelligence. Han har varit inblandad i flera projekt inom hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen och Region Stockholm.

monica winge

Monica Winge, Leg sjuksköterska, PhD
Monica Winge är affilierad forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, och även leg. sjuksköterska med 25 års erfarenhet. Monica har kandidatexamen i omvårdnad, magisterexamen i hälsoinformatik och är PhD i data- och systemvetenskap. Hennes forskningsfokus är patientcentrerad samordnad vård och omsorg med stöd av IT.

Har haft regeringsuppdrag, Nationell informationsstruktur (NI). Även uppdrag inom EU (ECDC), Indien, Japan och Afrika samt deltagit i ministerdelegationer som expert. Undervisat 800 sjukhusdirektörer i Kina inom patientcentrerat ledarskap, och medicinsk informatik på KI. Involverad i SUSSA-samverkan som projektledare.

Kurstillfällen

Just nu har vi inget datum bokat för denna kurs.

Kursansvarig

Anette Cederberg

Har du frågor angående kursen? Kontakta mig så hjälper jag dig.

Kontakta Anette

© 2023 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.