Webbkollen – ett uppföljningsverktyg för vård och omsorg

Webbkollen är ett uppföljningsverktyg som enheter inom vård och omsorg kan använda sig av för att dels ge trygghet till individen, dels identifiera förbättringsområden i verksamheten.

Webbkollen har enkäter som används vid uppföljningssamtal efter besök på mottagning eller inskrivning på sjukhus. Webbkollen kan också användas för individer som får många olika insatser från vård och omsorg då man vill försäkra sig om att allt fungerar. Samtalet kan genomföras på sjukhus, via telefonsamtal eller vid personligt besök i hemmet.

Webbkollen är enkel att använda och varje månad får enheten en statistikrapport från verktyget. Rapporten visar på den enskilda enhetens utförda arbete med patient eller brukare och tydliggör vilka rutiner eller områden som kan förbättras.

Kom igång med Webbkollen

Webbkollen är tillgänglig att använda för alla kommuner och landsting.
Vill du också börja använda Webbkollen?

Välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Läs mer på webbkollen.com