SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys

Systematisk Automatiserad Logganalys-SALA är ett verktyg inom e-hälsa för att underlätta loggkontroll av journalöppningar i vårdinformationssystemet TakeCare. Verktyget är utvecklat för och ägs av Stockholms läns landsting och nås enkelt via TakeCare.

  • SALA hjälper varje vårdgivare att uppfylla kraven på loggkontroll enligt patientdatalagen, 4 kap, grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet.

  • SALA möjliggör en kraftig tidsbesparing i förhållande till manuell logguppföljning i journalsystem.

  • SALA ökar vårdpersonalens kunskap gällande regler för journalöppningar.

Utbildningar i SALA

Acceptus har gedigen erfarenhet av SALA-utbildningar.
Boka in dig på ett av nedanstående utbildningstillfällen:

Välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Taggar: SALA