Projektledning och implementering

Acceptus erbjuder projektledning för konkreta förbättringar i arbetsflöden kopplat till digitalisering i vård och omsorg. Vi har god verksamhetskunskap och implementerar elektroniska tjänster så att de underlättar för verksamheten.

Vid införande av nytt system analyserar vi befintliga arbetsprocesser, leder det praktiska genomförandet och identifierar möjligheter till förbättrade arbetsflöden och ökad effektivitet.

Implementeringen görs genom ett strukturerat arbete utifrån kunskap om verksamhet, organisation och kultur. Projektledaren präglas av god kommunikativ förmåga på alla nivåer och ledarskapet är tydligt och målinriktat.

Acceptus projektledare för digitala system för vård och omsorg

Acceptus verksamhetskonsulter har gedigen sjukvårdsbakgrund och stor erfarenhet av projektledning och implementering av digitala system inom olika typer av vårdverksamheter. Oavsett vilken verksamhet det gäller, exempelvis vårdcentral, mottagning, sjukhusklinik eller kommunal verksamhet kan vi erbjuda en kvalificerad verksamhetskonsult.

Acceptus har många uppdrag i Stockholmsområdet och arbetar även med utveckling av nationella system för vård och omsorg.

Välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Jag godkänner att Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med DSF (länk öppnas i nytt fönster).