Patientdatalagen – utbildning för medarbetare i vården

Acceptus utbildar Stockholms läns landstings privata vårdgivare i patientdatalagen, PDL, samt i övriga lagar som styr hanteringen av information inom e-hälsa.

Kursen ger en överblick av rättsläget för informationshantering hos enskilda vårdgivare och mellan vårdgivare. Vi går igenom aktuella frågeställningar, gränsdragningar och beslut från Datainspektionen.

Kursen utgår från ett användarperspektiv, det vill säga hälso- och sjukvårdspersonalens rättigheter och skyldigheter i vårdens informationshantering. Betoningen ligger på praktiska fallbeskrivningar, analys i grupp och gemensamma diskussioner.

Välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Taggar: Patientdatalag, PDL