GDPR - Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft och ersatte därmed personuppgiftslagen (PUL). GDPR gäller som lag i Sverige, men tillåter vissa kompletterande nationella bestämmelser.

Dataskyddsförordningen (DSF*) ställer högre krav på nya rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innebär ett större fokus på integritet och konfidentialitet. Högre och nya krav ställs på den personuppgiftsansvarige bland annat genom att man ska kunna visa att man uppfyller regelverket.

*(DSF - Dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation)

Dataskyddsförordningens påverkan på hälso- och sjukvården

Dataskyddsförordningen påverkar även Patientdatalagen (PDL). De som arbetar inom hälso- och sjukvården använder personuppgifter i vården av enskilda patienter samt även till att förbättra behandlingar, förstå mönster och trender inom offentlig hälso- och sjukvård samt jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvård i olika områden. Genom förordningen införs också nya definitioner för personuppgifter som rör hälsa, genetiska data och biometriska uppgifter.

Skräddarsydda utbildningar med workshop för vården

Acceptus erbjuder skräddarsydda GDPR-utbildningar för verksamheter inom vården. Vi har gedigen sjukvårdsbakgrund i kombination med juridisk kompetens.

Utbildningsdagen ger dig en teoretisk grund att stå på samt flera praktiska övningar. Du kommer att delta i en workshop som resulterar i en plan för just din verksamhet. Planen kommer visa vad du behöver åtgärda och vilka personer och enheter som berörs. Du kommer att få med dig en konkret checklista för fortsatt arbete på hemmaplan. Deltagande verksamheter kommer att kunna ta hjälp och stöd av varandra.

På utbildningsdagen får deltagande verksamheter också möjlighet att diskutera med varandra samt med Acceptus internrevisor inom ledningssystem, kring hur olika system uppfyller de nya kraven. Utbildningen är kvalitetssäkrad av jurist inom vården.

Välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Jag godkänner att Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med DSF (länk öppnas i nytt fönster).

Taggar: Patientdatalag, PDL, GDPR, Dataskyddsförordning , DSF