Framtidens vårdinformationsmiljö – vårdens digitala transformation

Ett seminarium för verksamhets- och IT-ansvariga om ledning och implementering av framtidens patientcentrerade vårdinformationssystem. 

Mål och syfte:
Målet med seminariet är att ge ökad kompetens i att leda och delta i implementering av framtidens vårdinformationssystem även kallat i olika upphandlingar för vårdinformationsmiljö och vårdinformationsstöd, i syfte att realisera integrerad vård och omsorg med fokus på patientens behov och förutsättningar.

Målgrupp:
Seminariet vänder sig till dig som är kravställare/beställare, projektledare, processledare, verksamhetsutvecklare, verksamhetsarkitekt, IT-arkitekt, systemförvaltare för och chef samt ledare inom vård och omsorg.

Målsättning:
Efter seminariet har du en bättre överblick över utmaningar och möjligheter vid implementering av framtida IT-system i vård och omsorg, inklusive förändringsledning, verksamhetsprocesser, nya arbetssätt, process-, begreppsmodellering samt vårdinformationsstandarder.

Förkunskap:
För att tillgodogöra dig lärandet bör du vara verksam inom processutveckling, förändringsledning, IT-utveckling eller implementering.

Seminariet om framtidens vårdinformationssystem innehåll:

 • Utmaningar inför en implementering av FVM
 • Patientcentrerad vård och omsorg
 • Förändringsledning
 • Begreppsmodellering
 • Processmodeller
 • Processmodelleringsspråk
 • Standarder och informationsmodeller
 • Tillämpning av standard
 • Verksamhetsarkitektur

Seminariets upplägg:

 • Seminariet hålls under en heldag i centrala Stockholm.
 • Seminarier kan även erbjudas lokalt hos er vid bokning av minimum 7 personer. 

Pris: 
6 995 kronor exklusive moms, per deltagare. I priset ingår lunch och fika.

Kontakt
För mer information om seminariet kontakta kursledare, Monica Winge via E-post.

Teamet CoCareGroup
Teamet har mångårig erfarenhet av forskning, utveckling och implementering av framtida innovativa e-tjänster och IT stöd för vård och omsorg men även från andra områden som produkt- och tjänsteindustrin samt offentlig förvaltning.

Paul Johannesson

Paul Johannesson, PhD, Professor
Paul Johannesson är professor i data- och systemvetenskap. Till vardags arbetar han vid Stockholms universitet. Johannesson har forskat inom verksamhetsmodellering i mer än 20 år och inom hälsoinformatik i över 10 år, och han har varit handledare till fler än 10 doktorander. Han är författare till läroböcker inom konceptuell modellering och designvetenskap.

Benkt Wangler

Benkt Wangler, PhD, Professor Emeritus
Benkt Wangler är professor emeritus i Informationssystemutveckling vid Högskolan i Skövde. Han var tidigare docent och professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Wangler har varit verksam som forskare inom vårdinformatik i mer än 15 år. Han har också varit verksam som föreläsare i konceptuell modellering och databasteknik för svensk industri.

Erik Perjons

Erik Perjons, PhD, Docent 
Erik Perjons är docent i data- och systemvetenskap. Till vardags undervisar och forskar han vid Stockholms universitet inom områdena verksamhetsutveckling, värde-, process- och begreppsmodellering, kunskapshantering, systemintegration och business intelligence. Han har varit inblandad i flera projekt inom hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.

monica winge

Monica Winge, Leg sjuksköterska, PhD
Monica Winge är affilierad forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Hon är leg. Sjuksköterska med 20 års erfarenhet. Hon har kandidatexamen i omvårdnad, magisterexamen i hälsoinformatik och PhD i data- och systemvetenskap. Hennes forskningsfokus är patientcentrerad samordnad vård och omsorg med stöd av IT. Regeringsuppdrag, Nationell informationsstruktur (NI) Uppdrag inom EU (ECDC), Indien, Japan och Afrika samt deltagit i ministerdelegationer som expert. Undervisat 800 sjukhusdirektörer i Kina inom patientcentrerat ledarskap. inom medicinsk informatik på KI. Involverad i SUSSA-samverkan som projektledare för Framtidens vårdinformationsstöd i Dalarna.