Anlita verksamhetskonsult från Acceptus

Att anlita en verksamhetskonsult från Acceptus innebär att du får en erfaren konsult med gedigen kunskap i vårdinformationssystem, e-hälsa och välfärdsteknologi.
Vi vet hur man skapar nytta med digitalisering så att den kommer såväl vårdgivare som patienter och brukare till godo.

Våra verksamhetskonsulter kan anlitas som effektiv lösning för längre eller kortare uppdrag under en period när din verksamhet är i behov av specifik kompetens. Vi kan bemanna ett uppdrag med kort varsel.

Acceptus erbjuder verksamhetskonsulter för:

  • verksamhetsutveckling
  • införande och implementeringsstöd
  • projektledning av arbete med digitalisering inom e-hälsa och välfärdsteknologi.

Vi har fokus på verksamhetsutveckling så att den implementera­de e-tjänsten tillsammans med nya arbetssätt förbättrar verksamhetens arbetsflöden.

Vi kan etablera förvaltning, processer och rutiner för e-tjänster samt säkra förvaltningsbarheten av dem.

Acceptus är en leverantörsoberoende samarbetspartner.

Kunden i centrum

Acceptus sätter kunden i centrum. För att kunna erbjuda konsultstöd av högsta kvalitet bygger vår verksamhet på specifik kunskap och vi arbetar enligt beprövad erfarenhet.

Våra verksamhetskonsulter är engagerade i de uppdrag som utförs och stolta över att leverera goda och effektiviserande resultat.

Många av våra kunder återvänder till Acceptus och anlitar oss på nytt när nya behov uppstår.

Kvalitetssäkrad rekrytering

Acceptus gör kvalitetssäkrade rekryteringar. Kvalitetssäkringen bygger på rekommendationer och riktlinjer för arbetspsykologisk testning inom rekrytering. Vi använder certifierade DNV- och STP- granskade test.

Vi följer en standardiserad process i alla rekryteringar. Detta resulterar i att alla som söker en tjänst hos oss blir behandlade objektivt, etiskt och icke diskriminerande.

Acceptus når mycket hög tillförlitlighet och träffsäkerhet i mätningen av framtida arbetsprestation i vår rekrytering. Vi hjälper våra kunder att undvika onödiga risker i samband med rekrytering, samt att bygga upp deras varumärke inom CSR.

För information om rekommendationer och riktlinjer, ta gärna kontakt med följande organisationer och institut:

Välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Jag godkänner att Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med DSF (länk öppnas i nytt fönster).