Digitalisering i vård och omsorg

Syftet med digitalisering och elektroniska tjänster i vård och omsorg är att de ska ge värdeskapande tid för patienter och brukare samt större valfrihet och inflytande för den enskilde individen i sin egen behandling.

Att börja använda nya digitala verktyg kräver ofta förändring av hela arbetsflödet i vårdverksamheten. För att de digitala verktygen ska effektivisera och öka kvaliteten i verksamheten behövs också nya arbetssätt.

Den specifika kunskap som behövs under implementeringen finns sällan inom den egna verksamheten. Därför erbjuder Acceptus verksamhetskonsulter för olika uppdrag inom e-hälsa och välfärdsteknologi.

Acceptus och digitalisering i din verksamhet

När du ska digitalisera områden i din verksamhet kan Acceptus verksamhetskonsulter i rollen som förvaltningsledare och tjänsteförvaltare styra och etablera förvaltning. Vi kan säkra användarstöd, ta fram dokumentation och hantera ändringar. Vi upprättar även förvaltningsplaner som inkluderar budget, etablerar rutiner, förankrar aktiviteter hos verksamheten och säkrar förvaltningsbarhet av den aktuella tjänsten.

Vi vet att det genom en tydlig och realistisk införandeplan går att skapa engagemang bland medarbetarna, och verksamhetskonsulten blir ofta navet mellan leverantör och användare av tjänsten.

Välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Jag godkänner att Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med DSF (länk öppnas i nytt fönster).