Digitalisering i vård och omsorg

Syftet med digitalisering och elektroniska tjänster i vård och omsorg är att de ska ge värdeskapande tid för patienter och brukare samt större valfrihet och inflytande för den enskilde individen i sin egen behandling.

Att börja använda nya digitala verktyg kräver ofta förändring av hela arbetsflödet i vårdverksamheten. För att de digitala verktygen ska effektivisera och öka kvaliteten behövs också nya arbetssätt.

Anlita verksamhetskonsult för digitalisering

Acceptus verksamhetskonsulter har gedigen kunskap i vårdinformationssystem, e-hälsa och välfärdsteknologi. Vi vet hur man skapar nytta med digitalisering.

Våra verksamhetskonsulter kan anlitas som effektiv lösning för längre eller kortare uppdrag under en period när din verksamhet är i behov av specifik kompetens. Vi kan bemanna ett uppdrag med kort varsel.

Acceptus verksamhetskonsulter sätter kunden i centrum, är engagerade i sina uppdrag och stolta över att leverera goda och effektiviserande resultat. Vi präglas av god kommunikativ förmåga och är vana att kommunicera på alla nivåer i en organisation där det behövs.

Digitalisering, projektledning och implementering

Acceptus erbjuder projektledning för konkreta förbättringar genom digitalisering i vård och omsorg. Vi har god verksamhetskunskap och implementerar de digitala tjänsterna så att de underlättar för verksamheten. Vi vet också att det går att skapa engagemang bland medarbetarna genom en tydlig och realistisk införandeplan.

Vid implementeringen analyserar vi befintliga arbetsprocesser, leder det praktiska genomförandet och identifierar möjligheter till förbättrade arbetsflöden på ett strukturerat sätt.

Acceptus verksamhetskonsulter kan i rollen som förvaltningsledare och tjänsteförvaltare styra och etablera förvaltning. Vi kan säkra användarstöd, ta fram dokumentation och hantera ändringar. Vi upprättar även förvaltningsplaner som inkluderar budget, etablerar rutiner, förankrar aktiviteter hos verksamheten och säkrar förvaltningsbarhet av den aktuella tjänsten.

Verksamhetskonsulten blir ofta navet mellan leverantör av tjänsten och dig som kund.

Digitalisering inom olika vårdverksamheter

Acceptus verksamhetskonsulter har stor erfarenhet av projektledning och digitalisering inom olika typer av vårdverksamheter. Oavsett vilken verksamhet det gäller, exempelvis vårdcentral, mottagning, sjukhusklinik eller kommunal verksamhet kan vi erbjuda en kvalificerad verksamhetskonsult.

Acceptus har många uppdrag i Stockholmsområdet och arbetar även med utveckling av nationella system för vård och omsorg.

Acceptus är en leverantörsoberoende samarbetspartner.

Välkommen att kontakta Hans Cederberg för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.