Skip to main content

Webbinarium Taligenkänning

Tala direkt in i journalen.

Mindre tid för administration, mer tid för patient

Ett av målen med digitalisering är att förenkla och effektivisera det vardagliga arbetet. Att med hjälp av digital teknik bygga bort eller minska administrativa arbetsuppgifter. Ett exempel på den typen av verktyg är taligenkänning som gör det möjligt att översätta tal till text.

Med taligenkänning som stöd kan yrkesgrupper inom vården tala direkt in i journalen. Arbetet effektiviseras vilket frigör mer tid till patient.

I webbinariet kommer vi visa hur du kan använda taligenkänning för att upprätta vårddokumentation direkt i ditt journalsystem. Vi kommer även dela med oss av våra tips kring hur man smidigast kommer i gång samt hur taligenkänning kan anpassas för såväl den enskilde användaren som för verksamheten i stort för att göra bäst nytta.

Webbinarie-ansvarig

Hans Cederberg

Affärsansvarig Digitala tjänster

Se webbinariet om taligenkänning


För att kunna se webbinariet skulle vi gärna vilja veta lite mer om dig.


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Andra webinar inom Digitala Vårdtjänster

Kontakta oss