Taligenkänning i hälsa vård och omsorg


Taligenkänning översätter tal till text direkt i journalsystemet. Arbetet effektiviseras vilket möjliggör för mer tid med patienten.

Acceptus erbjuder två likvärdiga applikationer för taligenkänning, Dragon och Fluency. Båda applikationerna tillhandahålls av företaget Omilon. Funktionellt är applikationerna likvärdiga.

Modern teknik låter datorn använda din röst istället för tangentbordet. Istället för att skriva för hand eller diktera först och låta någon annan dokumentera får du texten direkt in i valfritt journalsystem. Det innebär att du kan frigöra tid för viktigt vårdarbete istället för dokumentation.

Dragon molnbaserad tjänst för taligenkänning

Applikationen Dragon är en molnbaserad tjänst och kräver ingen lokal server, lokalt underhåll eller integration. Röstprofilen ligger i molnet vilket minimerar risken att data försvinner. Tjänsten är inte heller bunden till en geografisk plats – du kan koppla upp dig från flera olika arbetsplatser. Dragon kräver mindre kraft av din dator.

I licensen ingår lärarledd online-utbildning, installation av klientprogramvara, mikrofon Philips Premium, dokumentationsmaterial och uppföljning via telefon efter utbildningen.

Fluency - lokalt installerad tjänst för taligenkänning

Applikationen Fluency är lokalt installerad, det innebär att röstprofilen ligger på den dator som den är installerad på. Detta innebär att applikationen kräver installation på varje dator.

I licensen ingår lärarledd online-utbildning, installation av klientprogramvara, mikrofon Philips Premium, dokumentationsmaterial och uppföljning via telefon efter utbildningen.

Johanna

Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.