Taligenkänning

Frigör mer tid till patient

Taligenkänning - Tala direkt in i journalen

Kontakta oss

Vill du veta mer, 

eller boka in en kostnadsfri demo?

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning


Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning


Taligenkänning omvandlar ditt tal till text direkt i journalsystemet. Med taligenkänning kan din vårdmottagning arbeta mer effektivt genom att varje läkare, psykolog, fysioterapeut eller annan vårdpersonal skapar sin egen patientdokumentation muntligt i journalsystemet. Journalen uppdateras och finns tillgänglig att läsa omgående för såväl patient som vårdpersonal. När omfattande texter inte längre behöver skrivas in för hand eller både dikteras och transkriberas frigörs mer tid för patienten och mottagningens arbete blir både mer kvalitetssäkert och mer effektivt. Förutom ökad produktivitet ger taligenkänning även personalen förbättrad ergonomi eftersom det minimerar användandet av tangentbordet.

Dragon® Medical One

Acceptus erbjuder den molnbaserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One. Dragon är enkel att installera och ansluta till befintlig IT-infrastruktur och datorer, såväl stationära som bärbara. Uppdateringar sker automatiskt och inga konfigureringar eller underhåll behövs. Dragon är dessutom kompatibel med alla journalsystem och ordbehandlingsprogram.

Exakthet

Professionell medicinsk taligenkänning med förberedda språkprofiler vilket ökar kvaliteten och optimerar språkigenkänningen.

Säkerhet

All data och information krypteras och sparas på server i Sverige enligt gällande lagstiftning avseende GDPR och informationssäkerhet.

Central användarprofil

Alltid åtkomst till din röstprofil. Användaren kan koppla upp sig vart som helst, oavsett geografisk plats eller dator.

Johanna Severin

Affärsansvarig Digitala tjänster


Video – se hur Taligenkänning fungerar i TakeCare

Taligenkänning webbinarium

Titta gärna på vårt webbinarium om taligenkänning

© 2023 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.