Digitalt vårdmöte - NÄRA


Acceptus erbjuder privata vårdgivare oavsett verksamhetsinriktning och antalet användare en skalbar teknisk lösning för digitala vårdmöten.

Digitalt vårdmöte med appen NÄRA

Patienten laddar ner appen NÄRA - digitalt vårdmöte där sker bokning och möte med vården. Det digitala vårdmötet kan ske via dator, surfplatta eller mobiltelefon och oavsett var patienten befinner sig.

Fördelarna med den lösning för digitala vårdmöten vi erbjuder är;

  • CE märkt medicinteknisk produkt av Klass I.
  • Efterlevnad till Patientdatalagen (PdL) och GDPR
  • Säker autentisering av patient med mobilt BankID.
  • Säker autentisering av vårdgivare med SITHS-kort och/eller Bank-ID.
  • Videomöte med möjlighet till flerpartssamtal upp till 10 medverkande parter.
  • Drop-in/köhantering av inkommande patientflöden.
  • Meddelande via chatt eller textmeddelande.

Acceptus lösning

Vi vet att en modell inte passar alla. Lösningen vi erbjuder är en plattform som består av ett webbgränssnitt där vårdgivaren konfigurerar vårderbjudandet anpassat till det digitala formatet. Vårdgivaren konfigurerar och aktiverar i realtid de funktioner som passar för verksamheten.

Avgörandet om vem som ska ha tillgång till bokning av möten bestäms av vårdgivaren.

Utvecklingen framåt

Digitala lösningar i vården är ett led i utvecklingen för att möta morgondagens behov. Syftet är att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för patienten. Allt fler patienter efterfrågar möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler. Efterfrågan har ökat i samband med pågående Covid-19 pandemin. Nyttan för patienten är tillgång till vård på distans för att undvika onödiga resor och riskera smitta i ett väntrum.

Efterfrågan på digitala vårdmöten kommer fortsatt öka, även efter pandemin. Det som sker nu är att vi förändrar våra arbetssätt och etablerar nya vanor. Rådande situation kräver att vi använder det som finns, ökad användning kommer att fungera som drivkraft för fortsatt utveckling och innovation av digitala vårdmöten.

Erbjudande

Att erbjuda fullvärdig digifysisk vård har en allt större betydelse. För att bidra till denna förändring vill Acceptus erbjuda vår tjänst NÄRA till ett reducerat pris under 2021.

Tecknar du avtal med oss under året, med start 1:a mars, erbjuder vi NÄRA till en kostnad av 885:- sek (exkl. moms) per månad och användare under 2021. Tjänsten är givetvis tillgänglig för vårdgivare inom alla Sveriges regioner.


Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.