NÄRA - digitalt vårdmöte

Acceptus erbjuder privata vårdgivare oavsett verksamhetsinriktning och antalet användare en skalbar teknisk lösning för digitala vårdmöten.

Appen NÄRA - digitalt vårdmöte

Patienten laddar ner appen NÄRA - digitalt vårdmöte där sker bokning och möte med vården. Det digitala vårdmötet kan ske via dator, surfplatta eller mobiltelefon och oavsett var patienten befinner sig.

Fördelarna med den lösning för digitala vårdmöten vi erbjuder är;

  • CE märkt medicinteknisk produkt av Klass I.
  • Efterlevnad till Patientdatalagen (PdL) och GDPR
  • Säker autentisering av patient med mobilt BankID.
  • Säker autentisering av vårdgivare med SITHS-kort och/eller Bank-ID.
  • Videomöte med möjlighet till flerpartssamtal upp till 5 medverkande parter.
  • Drop-in/köhantering av inkommande patientflöden.
  • Meddelande via chatt eller textmeddelande.

Acceptus lösning

Vi vet att en modell inte passar alla. Lösningen vi erbjuder är en plattform som består av ett webbgränssnitt där vårdgivaren konfigurerar vårderbjudandet anpassat till det digitala formatet. Vårdgivaren konfigurerar och aktiverar i realtid de funktioner som passar för verksamheten.

Avgörandet om vem som ska ha tillgång till bokning av möten bestäms av vårdgivaren.

Utvecklingen framåt

Digitala lösningar i vården är ett led i utvecklingen för att möta morgondagens behov. Syftet är att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för patienten. Allt fler patienter efterfrågar möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler. Efterfrågan har ökat i samband med pågående Covid-19 pandemin. Nyttan för patienten är tillgång till vård på distans för att undvika onödiga resor och riskera smitta i ett väntrum.

Efterfrågan på digitala vårdmöten kommer fortsatt öka, även efter pandemin. Det som sker nu är att vi förändrar våra arbetssätt och etablerar nya vanor. Rådande situation kräver att vi använder det som finns, ökad användning kommer att fungera som drivkraft för fortsatt utveckling och innovation av digitala vårdmöten.

Erbjudande

Under pågående covid-19-pandemi erbjuder Acceptus kostnadsfri anslutning till NÄRA – digitalt vårdmöte under perioden maj - september 2020.

Syftet är att bidra till att minska risken för spridning av virussjukdomen covid-19.

Tveka inte att ta kontakt med Hans Cederberg CDO eller projektledare Viktoria Loo-Skyman via kontaktformuläret nedan.

Vi genomför visningar och utbildningar via onlinemöte, allt för att det ska vara enkelt att komma igång.


Offertförfrågan NÄRA - digitalt vårdmöte

Hans Cederberg
CDO

Viktoria

Viktoria Loo Skyman
Projektledare

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.