NÄRA - digitalt vårdmöte


Acceptus erbjuder privata vårdgivare oavsett verksamhetsinriktning och antalet användare en skalbar teknisk lösning för digitala vårdmöten.

Appen NÄRA - digitalt vårdmöte

Patienten laddar ner appen NÄRA - digitalt vårdmöte där sker bokning och möte med vården. Det digitala vårdmötet kan ske via dator, surfplatta eller mobiltelefon och oavsett var patienten befinner sig.

Fördelarna med den lösning för digitala vårdmöten vi erbjuder är;

  • CE märkt medicinteknisk produkt av Klass I.
  • Efterlevnad till Patientdatalagen (PdL) och GDPR
  • Säker autentisering av patient med mobilt BankID.
  • Säker autentisering av vårdgivare med SITHS-kort och/eller Bank-ID.
  • Videomöte med möjlighet till flerpartssamtal upp till 5 medverkande parter.
  • Drop-in/köhantering av inkommande patientflöden.
  • Meddelande via chatt eller textmeddelande.

Acceptus lösning

Vi vet att en modell inte passar alla. Lösningen vi erbjuder är en plattform som består av ett webbgränssnitt där vårdgivaren konfigurerar vårderbjudandet anpassat till det digitala formatet. Vårdgivaren konfigurerar och aktiverar i realtid de funktioner som passar för verksamheten.

Avgörandet om vem som ska ha tillgång till bokning av möten bestäms av vårdgivaren.

Utvecklingen framåt

Digitala lösningar i vården är ett led i utvecklingen för att möta morgondagens behov. Syftet är att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för patienten. Allt fler patienter efterfrågar möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler. Efterfrågan har ökat i samband med pågående Covid-19 pandemin. Nyttan för patienten är tillgång till vård på distans för att undvika onödiga resor och riskera smitta i ett väntrum.

Efterfrågan på digitala vårdmöten kommer fortsatt öka, även efter pandemin. Det som sker nu är att vi förändrar våra arbetssätt och etablerar nya vanor. Rådande situation kräver att vi använder det som finns, ökad användning kommer att fungera som drivkraft för fortsatt utveckling och innovation av digitala vårdmöten.

Erbjudande

Vi erbjuder nu möjligheten att kostnadsfritt prova tjänsten ”NÄRA – digitalt vårdmöte” under en månad. Erbjudandet gäller fram till årets slut 2020.

Du väljer vilken av de kommande månaderna under 2020 som du vill prova tjänsten. Det är enkelt att använda den. Vi ger dig stöd med inställningar så att du snabbt kommer igång.

Fördelarna med digitala vårdmöten är hög tillgänglighet, färre uteblivna besök och tillgång till snabb bedömning.


Viktoria

Viktoria Loo Skyman
Projektledare

Kontakta Viktoria

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.