E-brev för digital posthantering


Acceptus lösning med e-brev gör det möjligt att digitalisera posthanteringen. En datafil med brevets innehåll skickas direkt via vårdinformationssystemet elektroniskt till en extern postdistributör som skriver ut, kuverterar, frankerar och distribuerar brevet hem till patientens fysiska brevlåda.

Acceptus lösning

Med Acceptus lösning för e-brev minskar kostnaden med ca 75-80 %. för posthanteringen. Enligt våra beräkningar kostar B-post mellan 20–25 kronor att hantera inkl. papper, kuvert, frimärke samt tidsåtgången för den egna posthanteringen.

Skicka kallelser direkt till Kivra från TakeCare

Med Acceptus e-brev kopplat till Kivra kan du som vårdgivare skicka patientens kallelser digitalt direkt från TakeCare.

Kivra är säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt då du slipper alla portokostnader. Om patienten inte är ansluten till Kivra levereras brevet i vanlig ordning till brevlådan, utan att du behöver göra något.

Acceptus och Ekopost har arbetat fram denna tekniska lösning som gör det möjligt att skicka kallelser och brev från TakeCare. 

Krypterad anslutning

Gällande säkerheten är produktionen ISO-27001 certifierad för informationssäkerhet och all datatrafik skickas över krypterad anslutning.

Viktoria

Viktoria Loo Skyman
Projektledare

Kontakta Viktoria

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.