E-brev för digital posthantering

Acceptus lösning med e-brev gör det möjligt att digitalisera posthanteringen. En datafil med brevets innehåll skickas direkt via vårdinformationssystemet elektroniskt till en extern postdistributör som skriver ut, kuverterar, frankerar och distribuerar brevet hem till patientens fysiska brevlåda.

Acceptus lösning

Med Acceptus lösning för e-brev minskar kostnaden med ca 75 %. för posthanteringen. Enligt våra beräkningar kostar B-post mellan 20–25 kronor att hantera inkl. papper, kuvert, frimärke samt tidsåtgången för den egna posthanteringen.

Krypterad anslutning

Gällande säkerheten är produktionen ISO-27001 certifierad för informationssäkerhet och all datatrafik skickas över krypterad anslutning.

Offertförfrågan E-brev

Hans Cederberg
CDO

Viktoria

Viktoria Loo Skyman
Projektledare

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.