Digitala tjänster utbildningar

Acceptus erbjuder under Corona pandemin kostnadsfri anslutning och användning under perioden maj-sept 2020, med 1 månads uppsägningstid. Avgiften efter avslutad kostnadsfri period är en månadsavgift som grundar sig på antalet användare.

Via appen NÄRA - digitalt vårdmöte kan vårdgivare erbjuda patienter tillgång till digital vård direkt via mobil, surfplatta eller dator.

Bakomliggande teknisk lösning för NÄRA - digitalt vårdmöte är en skalbar plattform som ger vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar i egen regi, där vårdpersonal kan kommunicera med patienter via meddelande eller i videomöten med upp till fem deltagare.

Plattform en består av ett webbgränssnitt för vårdgivaren och en app eller webbportal för patienten där vårdgivaren själv kan konfigurera vårderbjudande per mottagning.

Visning och presentation NÄRA - digitalt vårdmöte

Visning och presentation kan bokas vid intresse för NÄRA – digitalt vårdmöte. Under visningen och presentationen berättar vi mer om tjänsten och besvarar frågor.

Utbildning lokal administratör NÄRA - digitalt vårdmöte

Lokal administratör ansvarar för att lägga upp nya användare, konfigurera tjänster som drop-in rum, mötesmallar och besöksorsaker.

Utbildning vårdutövare och schemaläggare NÄRA - digitalt vårdmöte

Vårdutövare är användare av tjänsten som t.ex. läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer. Schemaläggare har tillgång till alla vårdutövares kalendrar och bokningar på specifik enhet.

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.