E-brev för digital posthantering


Acceptus lösning med e-brev gör det möjligt att digitalisera posthanteringen. En datafil med brevets innehåll skickas direkt via vårdinformationssystemet elektroniskt till en extern postdistributör som skriver ut, kuverterar, frankerar och distribuerar brevet hem till patientens fysiska brevlåda.

Acceptus lösning

Med Acceptus lösning för e-brev minskar kostnaden med ca 75-80 %. för posthanteringen. Enligt våra beräkningar kostar B-post mellan 20–25 kronor att hantera inkl. papper, kuvert, frimärke samt tidsåtgången för den egna posthanteringen.

Skicka kallelser direkt till Kivra från TakeCare

Med Acceptus e-brev kopplat till Kivra kan du som vårdgivare skicka patientens kallelser digitalt direkt från TakeCare.

Kivra är säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt då du slipper alla portokostnader. Om patienten inte är ansluten till Kivra levereras brevet i vanlig ordning till brevlådan, utan att du behöver göra något.

Acceptus och Ekopost har arbetat fram denna tekniska lösning som gör det möjligt att skicka kallelser och brev från TakeCare. 

Krypterad anslutning

Gällande säkerheten är produktionen ISO-27001 certifierad för informationssäkerhet och all datatrafik skickas över krypterad anslutning.

Viktoria

Viktoria Loo Skyman
Projektledare

Kontakta Viktoria
Viktoria

Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

Kundcitat

Vi får ofta beröm för våra tjänster och uppdrag - nedan kan du läsa vad en av våra kunder har tyckt.

”Vår användning av e-brev för digital posthantering har framför allt inneburit ökad flexibilitet och minskad administration. Brev kan skickas oavsett varifrån vi jobbar och vi behöver inte tänka på tillgång till skrivare, kuvert och frimärken. Dessutom sparar vi porto. När vi nu kopplar på Kivra är det framför allt av två skäl: det sparar miljön och brevet levereras direkt till patienten! Enbart fördelar för alla!”

Anna-Karin Wigge, verksamhetschef, Re:act Rehab

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.