Digitala tjänster från Acceptus

Acceptus erbjuder privata vårdgivare tekniska lösningar för digitala vårdmöten och digital posthantering.

Digitala tjänster

Digitala tjänster | Våra lösningar


Digitala lösningar i vården är ett led i utvecklingen för att möta morgondagens behov. Syftet är att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för patienten. Allt fler patienter efterfrågar möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler. Acceptus erbjuder nu digitala tjänster, läs mer om digitala vårdmöten och e-brev för digital posthantering.

Digitalisering i vården

Digitaliseringen inom vården har som målsättning att leda till verksamhetsnytta och öka tillgängligheten för patienten. Vi hjälper till med verksamhetsinriktad kravställning av digitala tjänster för att den tekniska lösningen ska vara praktiskt genomförbart i vården. I utvecklingsarbetet arbetar vi även för att möta kravet på kostnadseffektiv förvaltning, samt bistår med vår samlade erfarenhet med helhetsperspektivet som är en förutsättning för lyckad implementering.

Viktoria

Viktoria Loo Skyman
Projektledare

Kontakta Viktoria

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.