Digitala tjänster inom
hälsa, vård och omsorg

Acceptus erbjuder privata vårdgivare tekniska lösningar för digitala vårdmöten och digital posthantering.

NÄRA - digitalt vårdmöte
Slider

Digitala tjänster | Våra lösningar


Digitala lösningar i vården är ett led i utvecklingen för att möta morgondagens behov. Syftet är att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för patienten. Allt fler patienter efterfrågar möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler. Acceptus erbjuder nu digitala tjänster, läs mer om digitala vårdmöten och e-brev för digital posthantering.

Hans Cederberg
CDO

Viktoria

Viktoria Loo Skyman
Projektledare

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.