Digitala tjänster inom
hälsa, vård och omsorg

Acceptus erbjuder privata vårdgivare tekniska lösningar för digitala vårdmöten och digital posthantering.

Digitala vårdmöten
Slider

Digitala tjänster | Våra lösningar


Digitala lösningar i vården är ett led i utvecklingen för att möta morgondagens behov. Syftet är att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för patienten. Allt fler patienter efterfrågar möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler. Acceptus erbjuder nu digitala tjänster, läs mer om digitala vårdmöten och e-brev för digital posthantering.

Digitala vårdmöten

Acceptus erbjuder privata vårdgivare oavsett verksamhetsinriktning och antalet användare en skalbar teknisk lösning för digitala vårdmöten.

Acceptus lösning

Vi vet att en modell inte passar alla. Lösningen vi erbjuder är en plattform som består av ett webbgränssnitt där vårdgivaren konfigurerar vårderbjudandet anpassat till det digitala formatet. Vårdgivaren konfigurerar och aktiverar i realtid de funktioner som passar för verksamheten.

Avgörandet om vem som ska ha tillgång till bokning av möten bestäms av vårdgivaren.

Appen NÄRA

Patienten laddar ner appen NÄRA - digitalt vårdmöte där sker bokning och möte med vården. Det digitala vårdmötet kan ske via dator, surfplatta eller mobiltelefon och oavsett var patienten befinner sig.

Fördelarna med den lösning för digitala vårdmöten vi erbjuder är;

  • CE märkt medicinteknisk produkt av Klass I.
  • Efterlevnad till Patientdatalagen (PdL) och GDPR
  • Säker autentisering av patient med mobilt BankID.
  • Säker autentisering av vårdgivare med SITHS-kort och/eller Bank-ID.
  • Videomöte med möjlighet till flerpartssamtal upp till 5 medverkande parter.
  • Drop-in/köhantering av inkommande patientflöden.
  • Meddelande via chatt eller textmeddelande.

Utvecklingen framåt

Digitala lösningar i vården är ett led i utvecklingen för att möta morgondagens behov. Syftet är att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för patienten. Allt fler patienter efterfrågar möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler. Efterfrågan har ökat i samband med pågående Covid-19 pandemin. Nyttan för patienten är tillgång till vård på distans för att undvika onödiga resor och riskera smitta i ett väntrum.

Efterfrågan på digitala vårdmöten kommer fortsatt öka, även efter pandemin. Det som sker nu är att vi förändrar våra arbetssätt och etablerar nya vanor. Rådande situation kräver att vi använder det som finns, ökad användning kommer att fungera som drivkraft för fortsatt utveckling och innovation av digitala vårdmöten.

Hans Cederberg
CDO

Viktoria

Viktoria Loo Skyman
Projektledare


E-brev för digital posthantering

Acceptus lösning med e-brev gör det möjligt att digitalisera posthanteringen. En datafil med brevets innehåll skickas direkt via vårdinformationssystemet elektroniskt till en extern postdistributör som skriver ut, kuverterar, frankerar och distribuerar brevet hem till patientens fysiska brevlåda.

Acceptus lösning

Med Acceptus lösning för e-brev minskar kostnaden med ca 75 %. för posthanteringen. Enligt våra beräkningar kostar B-post mellan 20–25 kronor att hantera inkl. papper, kuvert, frimärke samt tidsåtgången för den egna posthanteringen.

Krypterad anslutning

Gällande säkerheten är produktionen ISO-27001 certifierad för informationssäkerhet och all datatrafik skickas över krypterad anslutning.

Offertförfrågan E-brev

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.