Acceptus logotype

Teamutveckling

Ett välfungerande team består av medlemmar som känner sig engagerade, involverade och uppskattade. Teamet arbetar med fokus på att nå uppsatta mål och har god förmåga att acceptera och nyttja varandras olikheter. Dessutom har teamet roligt tillsammans och är effektiva i sitt arbete.

En nyckel till att skapa välfungerande team är kunskap om gruppdynamikens betydelse. För att skapa ett effektivt team krävs att man som ledare har en metodik för att skapa samsyn och trygghet hos teammedlemmarna.

Ett välfungerande team kännetecknas utav följande:

• Ökad arbetsmotivation och arbetsglädje
• Ökat ansvarstagande
• En öppen och tydlig kommunikation
• Förbättrad effektivitet i samarbetet

Kontakta oss gärna för mer information kring teamutveckling och hur det kan användas inom er organisation. 

Mer om varför man ska arbeta med teamutveckling går att läsa i vårt nedladdningsbara faktablad.

Taggar: Ledarskap, Teamutveckling

Skriv ut E-post

Sök