Acceptus logotype

Interimschef med sjukvårdsbakgrund

För att kunna axla ett uppdrag som interimschef krävs det tidigare erfarenhet från ett liknande uppdrag i en liknande organisation. För att snabbt kunna komma in i rollen krävs kännedom om organisationens struktur, problemområden och rollfördelning. En Interimschef har god problemlösningsförmåga, prioriteringsförmåga och kunskap om hur man bäst löser rådande situation och uppnår ett lyckat resultat*

*Källa: Dissertation "What leadership skills are required of Interim managers?" Anette Cederberg (2010) sid 33, Leadership skills for a changing world:solving complex social problems Mumford et al.; (200b:16:23).

Interimschef med erfarenhet och referenser

En interimschef och projektledare från Acceptus har gedigen sjukvårdsbakgrund och vet hur det är att arbeta i politikerstyrda organisationer. Vi är vana att få in en interimschef i en organisation vid akuta eller planerade förändringar. Vi är lösningsorienterade, sätter oss snabbt in i nya uppdrag och anpassar ledarstil utifrån situation.

Interimschef från Acceptus

Acceptus affärsidé att snabbt erbjuda en erfaren interimschef med hälso- och sjukvårdsbakgrund gör att verksamheten kan skapa utrymme för den ordinarie chefsrekryteringen och produktiviteten i verksamheten bibehålls.  Personalen upplever då trygghet och man undviker turbulens och oro.

Erfarenhet och referenser är en viktig del av Acceptus kvalitetssäkring, för att nå en hög tillförlitlighet och träffsäkerhet i mätningen av framtida arbetsprestation i vår rekrytering.

Taggar: Interimschef, Ledarskap

Skriv ut E-post

Sök