Acceptus logotype

DISC - beteendestilsanalys

Utifrån vetskapen att vi har olika beteendestilar kan vi konstatera att vi också kommunicerar på olika sätt. Acceptus arbetar med teamutveckling och kommunikativt ledarskap utifrån DISC - beteendestilsanalys. Det är ett verktyg där olika stilar beskrivs med färger och hur man utifrån det kan ­utveckla kommunikationen för att nå fungerande arbetsgrupper och team. Modellen utgår från att först ge förståelse för sin egen beteendestil och hur jag som ledare och medarbetare kommunicerar med andra genom en analys. Kunskap om färgerna och olika beteendestilar ger därefter verktyg för samspelet med andra, vilket skapar god grund för problem- och konfliktlösning och välfungerandet arbetsgrupper.

Acceptus konsulter kan använda DISC - beteendestilsanalys på sina uppdrag, det bästa utgångsläget är att använda verktyget i början av ett nytt uppdrag för att snabbt lära känna gruppen.

DISC - som teamutveckling

Utöver det erbjuder vi också teamutveckling med färger som enskild aktivitet i verksamheter där vi inte har ett pågående chefs-eller projektledaruppdrag. Vi skräddarsyr en lösning för din verksamhet, oftast en hel- eller halvdag i samband med en planeringsdag. Inför uppdraget får alla medarbetare och du som chef göra en analys enligt DISC - beteendestilsanalys. Alla får med sig sin egen analys efter avslutad dag.

Kontakta oss gärna för mer information kring hur DISC kan användas inom er organisation.

Mer om varför man ska arbeta med teamutveckling går att läsa i vårt nedladdningsbara faktablad.

DISC beteendestilsanalys

Taggar: Ledarskap, Teamutveckling, DISC

Skriv ut E-post

Sök