Acceptus logotype
  • LEDARSKAP

Ledarskap i hälso- och sjukvården

Acceptus erbjuder tillfälligt ledarskap inom hälso- och sjukvård och omsorg. Behov av en tillfällig chef, så kallad interimschef, kan uppstå vid organisationsförändringar, sjukfrånvaro eller då nya krav ställs på verksamheten. Vi erbjuder även utvecklingsprogram för hållbart ledarskap, konsultationer angående ledarskapsfrågor och skräddarsydda lösningar för att hjälpa chefer att utvecklas i ledarrollen.

Ledarskap är konsten att leda människor mot ett mål. Det innebär att ledaren måste ha god kännedom om människors drivkrafter, behov och beteende. Ledarens roll är att utifrån en övergripande strategi arbeta med teamutveckling och tydliggöra målbilder, arbetsprocesser och roller. Genom teamets förbättrade samverkan ökar prestation, resultat, hälsa och arbetstillfredsställelse.

De två ledarskapsteorier som bäst beskriver interimschefens ledarstil är det situationsanpassade ledarskapet och det utvecklande ledarskapet.

Situationsanpassat ledarskap

Det situationsanpassade ledarskapet innebär att ledarstilen anpassas till situationen, och bygger på principen att ledaren är flexibel och snabbt kan växla ledarstil efter hur situationen förändras.

Utvecklande ledarskap

Det utvecklande ledarskapet utgår från modellen transformational leadership med fokus på ledarens förmåga att inspirera och motivera medarbetare. Ledarens roll är att skapa effektiva och framgångsrika relationer och vara tydlig i frågor som rör värderingar och moral.

Ledarskap inom hälso- och sjukvården

 

Taggar: Interimschef, Ledarskap

Skriv ut E-post

Sök