Acceptus logotype
  • E-HÄLSA
  • SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys

SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys

Patientdatalagens 4 kapitel, Kontroll av elektronisk åtkomst 3§, innehåller ett lagkrav om åtkomstkontroll. Det innebär att vårdgivare är ålagda att genomföra systematiska och återkommande kontroller av om det förekommit obehörig åtkomst till uppgifter om patienten som finns dokumenterade i patientjournalen.

SALA och TakeCare

SALA - Systematisk automatiserad logganalys, är ett IT-hjälpmedel inom e-hälsa för att granska loggade journalöppningar i journalsystemet TakeCare. SALA är framtaget av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och finns utan merkostnad tillgängligt för samtliga vårdgivare som använder sig av TakeCare.

Acceptus har fått förtroendet att utbilda privata vårdgivare i SALA.

Taggar: Informationssäkerhet

Skriv ut E-post

Sök