Acceptus logotype

Patientdatalagen – en orientering

Vi på Acceptus har fått förtroendet av Stockholms läns landsting att utbilda de privata vårdgivarna i patientdatalagen (PDL) samt övriga lagar som styr hanteringen av information inom e-hälsa.

Utbildning i patientdatalagen för sjukvårdspersonal.

Under kursen ges en överblick av rättsläget för informationshantering hos en vårdgivare och mellan vårdgivare. Aktuella frågeställningar, beslut från Datainspektionen och gränsdragningar uppmärksammas.

Kursen utgår från ett användarperspektiv, d.v.s. hälso- och sjukvårdspersonalens rättigheter och skyldigheter i vårdens informationshantering. Betoningen ligger på praktiska fallbeskrivningar, analys i grupp och gemensamma diskussioner.

PDL - Patientdatalagen

Taggar: Utbildning, Patientdatalag

Skriv ut E-post

Sök