Acceptus logotype

Informationssäkerhet i vården

När man söker på informationssäkerhet på nätet hamnar man främst hos företag som hanterar den tekniska sidan av informationshantering. På Acceptus har vi ett annat perspektiv. Inom e-hälsa arbetar vi med informationshanteringens praktiska sida vilket innebär vem som ska få vilken information, vilken information som olika mottagare behöver samt vilken information som mottagare har tagit del av.

Hur information i exempelvis journaler delas har blivit ett viktigt fokus sedan flera fall av överträdelser har uppmärksammats. För att motverka att personer utan behörighet söker information de inte har rätt att ta del av finns SALA, ett IT-hjälpmedel som på ett systematiskt sätt kontrollerar den egna verksamhetens informationshantering. Läs mer om SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys från Acceptus.

E-hälsa och informationssäkerhet

Acceptus satsar på e-hälsa genom att utbilda våra redan sjukvårdskunniga konsulter i informationssäkerhet samt juridik. Vi ser e-hälsa som viktig kunskap för att kunna vara den part som kan sjukvård och förstår att leda vården in i nästa teknikgeneration. Våra projektledare kan leda utvecklingsprojekt, implementeringsprojekt och också förvalta och utveckla befintliga system.

Informationssäkerhet är ett stort område inom e-hälsa som omfattar exempelvis patientdatalagen, personuppgiftslagen, kontroll av en organisations informationssäkerhet och riskanalyser av behörighetssystem.

Informationssäkerhet för hälso- och sjukvården

Vården omgärdas av juridiska begränsningar. Det kan vara allt från patientens rättigheter i vårdkedjan till en vårdgivares skyldighet att följa upp journalslagningar.

För att vara den långsiktiga partnern erbjuder Acceptus följande utbildningar:

  • Patientdatalagen: Utbildning framtagen tillsammans med CSTC- Centrum för samverkan TakeCare.

  • SALA: Ett hjälpmedel för att arbeta med uppföljning av journalslagningar i TakeCare.

  • Patientlagen: Patientlagen är ny (införs januari 2015) och ger patienten en mer långtgående möjlighet till insyn i den vård man genomgår.

Taggar: Informationssäkerhet, Utbildning

Skriv ut E-post

Sök