Acceptus logotype

Förändringsledning inom e-hälsa

E-hälsa innebär att använda e-tjänster och IT-stöd för att förbättra vård och omsorg. Det bidrar även till utveckling av hälso- och sjukvården för att skapa effektivitet, högre kvalitet, delaktighet och jämlikhet. Det leder även till mer värdeskapande tid för patienten och innebär att patienten får större valfrihet och inflytande i sin egen vård och behandling.

Acceptus erbjuder projektstöd och förändringsledning vid förbättringsarbete kopplat till IT-stöd och e-tjänster inom din verksamhet oavsett om det handlar om en klinik, vårdcentral, mottagning eller annan typ av verksamhet. Våra verksamhetskonsulter har stor erfarenhet av projektledning och förändringsledning och har även sjukvårdsbakgrund.

Förändringsledning innebär att vi hjälper till praktiskt med att analysera arbetsprocesser och identifiera förbättringsområden samt stötta i det praktiska genomförande och vid utvärdering.

Här kan du se våra workshops med förändringsledning inom e-hälsa.

Skriv ut E-post

Sök