Acceptus

EU:s nya dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL).

Kom till Acceptus föreläsning som kommer att guida oss i vad den nya lagen konkret innebär för vårdgivare.

Till anmälan

Acceptus i Almedalen

Almedalsveckan 2017 var mycket inspirerande och ett genomgående tema var digitaliseringens möjligheter. Acceptus var där under hela veckan, både som åhörare och som talare. 

 

Läs mer här

Interimschef och ledarskap i hälso- och sjukvården

Acceptus ska vara förstahandsvalet vid behov av interimschef inom vård och omsorg. Acceptus affärsidé är att erbjuda tillfälligt ledarskap när det saknas en chef eller när det finns behov av en kvalificerad projektledare med hälso- och sjukvårdsbakgrund. Vi hjälper våra kunder på ett enkelt, effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Har ni behov av tillfällig chef? Klicka här för offert!

Interimschef med erfarenhet och referenser

Acceptus interimschefer har sjukvårdsbakgrund, ledarskapsutbildning och erfarenhet av att arbeta som chefer och ledare i vården. Erfarenhet i kombination med interimschefens kognitiva förmåga, motivation och personlighet är en förutsättning för ett lyckat resultat. Vi vet från de utvärderingar vi gör efter varje genomfört interimschefsuppdrag att våra kunder skattar sjukvårdsbakgrund och ledarerfarenhet från vården högt.

E-hälsa och Acceptus

För hälso- och sjukvården bidrar e-hälsa till utveckling av värdebaserad vård, för att skapa effektivare arbetssätt och bättre användning av resurser som leder till förbättrad patientsäkerhet och ökad kvalitet i mötet med patienten. Det leder även till förbättrad hälsa och livskvalitet för patienten, då man får ökad tillgänglighet till vården med större valfrihet och ökad medverkan och överblick i sin egen vård.

Acceptus erbjuder projektstöd och förändringsledning vid förbättringsarbete och projektledning för implementering av nytt IT-stöd eller e-tjänst inom din verksamhet, oavsett om det handlar om en klinik, vårdcentral, mottagning eller annan typ av verksamhet.

TakeCare journalsystem

Acceptus erbjuder en långsiktig relation genom att vara de privata vårdgivarnas förvaltare av TakeCare. Kundens systemförvaltare kan vid behov ringa Acceptus för andra linjens support. Vi kan då hjälpa till med löpande supportfrågor som inte kan avhjälpas på hemmaplan. Vi har även möjlighet att erbjuda Er utbildningar inom TakeCare.

Vi kommer också att vara er representant i de förvaltningsorgan som ni har en skyldighet att leverera enligt ert vårdavtal. Här kan ni kontakta oss för en djupare dialog i ämnet.

Nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad i det senaste kring effektivt ledarskap, förändringsledning och verksamhetsutveckling

bild med nyhetstidning

AcceptusNytt


Acceptus referensuppdrag

Acceptus har genomfört uppdrag inom hälso- och sjukvården sedan 2001. Våra konsulter har hög kompetens och stor erfarenhet inom ledarskap samt har sjukvårdsbakgrund.

Läs mer om våra referensuppdrag.

ref.uppdrag

Sök